Geçen yüzyıldaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan yaşamına bir yansıması da ortalama insan ömrünün uzaması oldu. Ama sağlıkla olmadıktan sonra kimse yaşlanmak istemiyor ki! İleri yaştakilerin en büyük korkusu kişinin bağımsız yaşama becerisini elinden alan Alzheimer ve benzeri hastalıklar. Bilim dünyası yoğun bir çaba ile çare arıyor ama henüz bu hastalıkları yavaşlatan, durduran ya da  iyileştiren bir tedavi yok.
 
Bu sitenin amacı başta Alzheimer hastalığı olmak üzere demans hastalıkları ile ilgili kapsamlı bilgi sağlamak, bilginin verdiği güçle bu şifasız hastalıkların yol açtığı yaralara merhem olmak. Bir kişinin hastalığı nasıl bütün bir aileyi etkiliyorsa, yaşlanan nüfusla bu hastalıklardan bütün toplum etkileniyor. Aileler küçüldü, yaşlılar yalnız kaldılar. Ya aileler yeniden büyüyecek ya da yaşlanmakta olanlar yalnız kalmamak için yeni sistemler bulacaklar. 
 
Demanslı hasta ve yakınlarının tüm sorunlarının sadece sağlık örgütlenmesi içinde, hekim hasta ilişkisi çerçevesinde çözülmesi mümkün değil. Hastaların tüm yaşamlarıyla ilgili düzenlemeler gerekiyor ve bu düzenlemelerin hastalığın dinamik sürecine adapte edilmesi zorunlu. Hastalara ve yakınlarına en büyük desteği bu yoldan geçip ayakta kalmış diğer hasta yakınlarının deneyimleri sağlıyor. Bu bilgi paylaşımı, aktarımı için de internet çok uygun bir ortam. Ancak bilimsel dayanağı olmayan verilerden uzak durarak, tamamen yüksek bilimsel standard süzgecinden geçirilmiş bilgiyi paylaşarak bu hastalıklarla başetmede daha donanımlı olmak mümkün.
 
Burada hastalık tanımları, belirtileri, tedavileri, yürütülen önemli araştırmalar ile ilgili bölümler bulacaksınız.  Amaç bu sitenin hem yeni bilgilerle, hem de sizden gelen mektuplarla canlı bir site olarak varlığını sürdürmesi.

Katkılarınızı, eleştirilerinizi ve sorularınızı bekliyoruz.